Lifestyle

De lachende boeddha / The smiling buddha

Nederlands / English

Ik houd van boeddha’s, maar ook van engelen, mariabeelden en andere religieuze objecten. Eigenlijk houd ik van religie, ook al hang ik geen enkel geloof aan. Ik houd van de rituelen, de offers aan de zee die ik zag op Bali en de culturele verschillen die zijn ontstaan door religie. Ik ga in deze blogpost niet de negatieve gevolgen van het geloof beschrijven, want dat wordt al genoeg gedaan. Maar als je ook benieuwd bent wat er achter die grote glimlach schuilt, lees dan verder.

I love Buddhas, but I also love angels, Mary statues and other religious objects. Actually, I don’t have any religios believes but I love the rituals, offerings to the sea that I saw in Bali and the cultural differences that are caused by religion. I do not gonna describe the negative consequences of religions, because we read about that every day. But if you are wondering what lies behind that big budha smile, then please read my post. 

img_5226

Dat je een boeddha niet voor jezelf mag kopen is een door het Westen verzonnen fabel. In het Oosten is het juist normaal om een boeddha beeld voor jezelf te kopen. Een boeddha brengt geluk en waarom zou je niet een beetje geluk voor jezelf mogen kopen?!

That you can not buy yourself a Buddha is a fable invented by the West. In the East it is normal to buy yourself a Buddha statue . A Buddha brings happiness and why you should not buy a little happiness for yourself?!

IMG_5218

Beide boeddha beeldjes kocht ik op Bali en het olifantje voor wierookstokjes kocht ik bij de wereldwinkel.

I bought both Buddha figurines in Bali and the elephant to burn incense sticks I bought at the fair trade shop in Grootebroek.

img_5221

De meeste mensen kennen twee soorten boeddha’s: De dikke lachende Chinese boeddha en de dunne Thaise of Indische boeddha. De Chinese boeddha was eigenlijk een Chinese Monnik die gelukkig en zonder zorgen door China trok om het Boeddhisme te verspreiden. Hij werd hierbij vaak omringd door kinderen en geëerd om zijn enorme blijdschap en gulheid, wat hem ook zijn bijnaam ‘Happy Boeddha’ opleverde. Na zijn dood werd hij vereerd als volksheld, vruchtbaarheidsgod en brenger van geluk.

Most people know two types of Buddhas: The Fat Chinese laughing Buddha and the thin Thai or Indian Buddha. The Chinese Buddha was actually a Chinese Monk who travelled true China happy and carefree to spread Buddhism. He was often surrounded by children and was honoured for his enormous joy and generosity, which also earned him his nickname ‘Happy Buddha’. After his death he was revered as a folk hero, god of fertility and bringer of happiness.

img_5226

De mooie lachende boeddha hierboven, kreeg ik pas geleden van een bijzondere vrouw. Zomaar, vanuit het hart. Deze heeft nu een mooie plek in mijn huis. In zijn ene hand heeft hij een kralenketting en in zijn andere hand een perzik. De kralenketting staat voor welzijn en de perzik staat voor verbondenheid en onsterfelijkheid. Op de foto aan het begin van deze blogpost zie je een boeddha met zijn handen omhoog en de handpalmen naar boven. Deze staat voor vrijheid en zegening.

The beautiful smiling Buddha, I received recently from a very special woman. Just like that, from the heart. It now has a nice place in my house. In one hand he has a string of beads and in the other hand a peach. The bead stands for well-being and the peach stands for, connectedness and immortality. In the picture at the beginning of this blog post you’ll see a Buddha with his hands up, palms facing up. This stands for freedom and blessing.

IMG_4216.JPG

De dunne boeddha komt oorspronkelijk uit India. Volgens een legende was deze boeddha een rijke prins (Gautama) en had hij alles wat zijn hartje begeerde. Op het moment dat hij in aanraking kwam met al het leed van de wereld, besloot hij dat het anders moest. Hij ruilde zijn rijkdom en weelde in voor een sober bestaan en mediteerde onder een bodhiboom (Tree of life). Hij dacht na over de oorzaak van al het leed in de wereld. Na een tijdje zag hij de oorzaak en bereikte zijn verlichting. Gautama was hiermee de stichter van het Boeddhisme.

The thin Buddha is originally from India. According to a legend, this Buddha was a rich prince (Gautama), and he had everything his heart desired. The moment he came into contact with all the suffering of the world, he decided it was time to make a choice. He traded his wealth and opulence for a sober life and he began to meditate under a Bodhi tree (Tree of Life). He thought about the cause of all the suffering in the world. After a while he saw the cause and attained his enlightenment. With this Gautama was the founder of Buddhism.

IMG_5224IMG_4248

Ganesha, hierboven afgebeeld is weer een heel ander verhaal. Toch verwarren veel mensen deze met een boeddha. Ganesha is een Hindoestaanse godheid die hindernissen wegneemt en een beschermheilige voor reizigers. Ganesha ging mee in mijn rugtas toen ik door Australië en Indonesië reisde. Ganesha is mooi om te geven als iemand gaat verhuizen of aan iets nieuws gaat beginnen.

Ganesha, pictured above, is a completely different story. Still, many people confuse this with some kind of Buddha. Ganesha is a Hindu deity who removes obstacles and he is also a patron saint for travellers. Ganesha went along in my backpack when I travelled through Australia and Indonesia. Ganesha is nice to give someone who is going to move or about to start something new.

IMG_5228.jpg

Het laatste Oosterse religieuze symbool wat ik mijn huis heb staan is een ‘Orang Malu’, letterlijk uit het Maleis vertaald ‘verlegen mens’, maar betekent meer zoiets als ‘bescheiden mens’. Ook Orang Malu wordt vaak verward met Boeddha, maar hij is eigenlijk een yogiman uit Indonesië. Hij schaamde zich zo voor al het leed in de wereld dat hij besloot zijn leven in meditatie door te brengen in deze houding. De Orang Malu bevat veel symboliek en staat voor: bescheidenheid, kracht, energie en nieuw leven. Deze Orang Malu kocht ik op Bali in het plaatje Ubud en is met de hand gemaakt door een lokale kunstenaar.

The last Oriental religious symbol in my house is a ‘Orang Malu’, literally translated from Malay ‘shy man’, but means more like ‘humble man’. Also, Orang Malu is often confused with Buddha, but he’s actually a Yogiman from Indonesia. He was so ashamed for all the suffering in the world that he decided to spend his life in meditation in this posture. Orang Malu contains much symbolism and stands for: humility, strength, energy and new life. The Orang Malu I bought in Bali in a village called Ubud and is hand made by a local artist.

IMG_4225

Mocht je nou van plan zijn een boeddha voor jezelf of iemand anders te kopen, verdiep je dan eens in de verschillende betekenissen. Er is veel te vinden op internet over de betekenis van alle verschillende symbolen. Ik hoop dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen. Fijn weekend!

If you planning to buy a Buddha for yourself or someone else, look into the different meanings and symbolics. There is much to be found on the internet . I hope I’ve been able to explain a  little about our buddhas we might all have somewhere. Have a Nice weekend!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.